MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

PALATUL NAȚIONAL AL COPIILOR

B-dul Tineretului nr. 8-10, sect. 4; București

Tel. 021 330.08.38; fax 021 330.73.82

 

MARELE PREMIU

CONCURSUL NAȚIONAL

de

INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ

- ediția a XXV-a,  8-12 iunie 2020 –

 

REGULAMENT

 

            In perioada 8-12 iunie 2020, va avea loc la Palatul Național al Copiilor secţiunea instrumentală a Concursului Național ''Marele Premiu'', la următoarele instrumente: vioară, pian, corzi grave (violă, violoncel, chitară, harpă etc.), instrumente de suflat (flaut, oboi, clarinet, trompetă etc.), percuție, clape electronice și formații camerale (de la duet, trio, până la orchestră de cameră).

 

            CONDIȚII DE ÎNSCRIERE :

-          sunt admiși elevi ai școlilor și liceelor de muzică, din clasele I – VIII (pe grupe de clase) ;

-          sunt admiși elevi ai Cluburilor si Palatelor/asociatii si scoli/cluburi private de muzica (pe grupe de ani de studiu), care vor fi jurizati dupa programa scolara la nivelul scolilor de muzica. Diferenta intre clasa si anul de studiu nu poate fi mai mare de 4 ani.

Nu se admit în concurs preşcolari și nici școlari din clasa 0.

 

Concursul Național Marele Premiu se va desfășura în două etape :

 1. Faza zonală – în perioada 3 martie – 30 aprilie 2020, se vor desfășura la nivel local preselecțiile pe categorii de instrumente și de vârste, iar rezultatele finale vor fi comunicate electronic organizatorilor, intre 1-22 mai 2020, împreună cu fișele de înscriere la etapa finală, având semnătura profesorului și tabelul nominal cu toți elevii selectaţi ai școlilor de muzică sau ai asociaţiilor private, purtând ştampila şi semnătura directorului unităţii de învăţământ.

La secțiunea Pian”, pentru fiecare instituție de stat participantă (școli de muzică, licee și Palate / Cluburi), numărul maxim de concurenți admiși este de 20 de elevi.

Pentru școlile private, numărul maxim de concurenți admiși este de 10 elevi.

Numărul total de participanți pentru secțiunea Pian” este de 350 de elevi, în ordinea înscrierilor;  procesul de înscriere se va opri când se va atinge numărul maxim de participanți, chiar dacă momentul respectiv este anterior datei-limită stabilite prin regulament.

 1. Etapa finală, națională- se va desfășuraîn perioada 8-12 iunie 2020, la sediul Palatului Național al Copiilor din București.

 

Concertul de Gală al Concursuluiva avea loc la Sala Mare a PNC, în data de 12 iunie 2020,  la ora 18.00.

Decernarea Premiilor pentru secțiunea Pian” va avea loc după Concertul de Gală, la ora 19.00, la Sala Mică a PNC.

Pentru celelalte secțiuni Premierea va avea loc în aceeași zi, la ora 19.00, la Sala Mare a PNC.

Premiile vor fi înmânate doar elevilor premiați, în baza unui act de identitate (certificat de naștere/CI /carnet de elev).

Premiile neridicate de concurenți se vor depune la secretariatul PNC.

Deplasarea, cazarea și masa concurenților participanți la etapa finală nu intră în atribuţiile organizatorilor.

 

 

 

CONDIŢII  DE  PARTICIPARE

Concursul  pentru elevii şcolilor de muzică (licee de muzică) și ai liceelor de muzică va cuprinde categoriile de clase I – VIII pentru vioară şi pian.

Concursul pentru violoncel, violă şi chitară va avea categorii în funcţie de anii de studiu: cl. III-IV, cl.V-VI, cl. VII-VIII.

Concursul pentru instrumente de suflat (flaut, oboi, clarinet, trompetă) / percuţie va avea două categorii: cl. V -VI ; VII – VIII.

Concurenţii elevi ai Cluburilor, ai Palatelor copiilor şi ai asociaţiilor / cluburilor private de muzică vor participa pe două categorii de pregătire, vârsta maximă fiind 19 ani (cl. a XII-a):

 • I. 1-2 ani de studiu;
 • II. peste 3 ani de studiu.

Durata maxima a programului pentru toti concurentii de la toate sectiunile va fi de până la: 5 minute (cl.I-II; aniiI-II), 7 min.(cl.III-VI;anii III-VI), 10 min. (cl.VII-VIII; anii VII-XII).

NU SE ADMIT STUDIILE!

 

           Va exista o secţiune pentru „Clape electronice. La aceasta sectiune pot participa elevi intre 8 si 19 ani (cls.a –XII-a).

 

           La secţiunea Muzică de cameră” se pot prezenta formaţii camerale (duet, trio, cvartet etc.  +  orchestre), la care pot participa elevi de la scolile/liceele de muzica pana in clasa a VIII-a,  iar de la Palate/cluburi/cluburi private de muzica cu vârste pana la 19 ani, pe cele doua categorii de pregatire.

Pentru elevii scolilor/liceelor de muzica programul va cuprinde 2 lucrari diferite ca stil, gen si miscare, din programa scolara –unde este cazul. Nu sunt admise prelucrarile sau aranjamentele dupa lucrari simfonice. Pentru elevii palatelor/cluburilor/asociatii/cluburi private de muzica, programul va cuprinde 2 lucrari din repertoriul clasic, universal si/sau romanesc. SUNT ADMISE  prelucrarile sau aranjamentele dupa lucrari simfonice.

 

          SECTIUNEA  PIAN:

          Pentru elevii şcolilor de muzică/palate/ cluburi/ asociatii/cluburi private de muzica, programul va cuprinde 2 lucrări diferite ca stil, gen şi mişcare din repertoriul universal si romanesc,din programa şcolară obligatorie.

Nu sunt admise studiile (cu exceptia celor de Burgmuller), prelucrarile sau aranjamentele dupa lucrari simfonice.

-          lucrarile se vor interpreta din memorie si fara repetitii;

-          Durata va fi de până la: 5 minute (cl.I-II), 7 min.(cl.III-VI), 10 min. (cl.VII-VIII).

-          pentru elevii de la palate/ cluburi/ asociatii/cluburi private de muzica, diferenta intre clasa si anul de studiu nu poate depasi 4 ani.

-          schimbarea repertoriului inscris in fisa de inscriere in timpul concursului, va duce la descalificarea concurentilor.

-          Secțiunea Pian la 4 mâini”  se va desfășura la comisia de  „Pian. Conditiile de participare, si durata lucrarilor sunt  aceleasi ca pentru solisti; este permisa executarea lucrarilor adaptate sau prelucrate provenite din repertoriul muzical universal,  cat si interpretarea acestora cu partituri .

Concurenții al căror repertoriu nu respectă cerințele regulamentului vor fi automat eliminați din listele celor programati pentru concurs!!

Pentru toate categoriile se vor acorda PREMII și menţiuni.

Se acordă “Marele Premiu” şi, de asemenea, câte un trofeu la fiecare secţiune de instrumente (“Muzică de cameră”, „Vioară”, „Pian” – Cluburi şi Palate, „Pian” – şcoli de muzică, asociaţii / cluburi private de muzică, „Corzi grave”, „Suflători şi Percuţie”, „Clape electronice”).

Copiii din Cluburi şi Palate, precum şi cei din şcolile sau asociaţiile private se vor înscrie on-line la Palatul Naţional al Copiilor, completând şi trimiţând fişa de înscriere (care se poate procura de pe site-ul Palatului) şi un tabel cu numele copiilor selectaţi, tabel semnat de directorul şcolii şi având ştampila unitaţii de învăţământ.

 

 

Fişele de înscriere vor cuprinde următoarele date:

 

 • Numele şi prenumele;
 • Data naşterii;
 • Instrumentul;
 • Profesorul;
 • Categoria – clasa;
 • Repertoriul (piesele din concurs);
 • Durata  (cronometrare obligatorie).

Se va atasa si o copie dupa certificatul de nastere pentru fiecare concurent.   

OBLIGATORIU,  fişele de concurs vor fi semnate de către profesorul de specialitate !      

NU SUNT ADMISE CONTESTATIILE!.

Prezența unui corepetitor (dacă este cazul) va fi asigurată de participanţi.

 

JURIUL

            Va fi format din 3 profesori de specialitate / categorie, propuşi de şcolile de muzică şi acceptaţi de organizatori pentru fiecare secţiune instrumentală.

Decizia juriului este definitivă. Evaluarea candidaţilor va viza fidelitatea faţă de textul muzical, realizarea tehnică, artistică şi interpretarea personală.

Juriul poate înterupe un concurent dacă prestaţia lui este sub nivelul impus de exigențele elementare, dacă depăşeşte timpul regulamentar sau timpul alocat programării concurenţilor.

CONCURENȚII CARE NU SE VOR REGĂSI ÎN TABELELE TRANSMISE DE DIRECTORII ŞCOLILOR DE MUZICĂ NU VOR FI ADMIŞI ÎN CONCURS !

Preşedintele concursului va fi directorul Palatului Naţional al Copiilor din București.

Coordonator de concurs pentru şcoli de muzică/licee de arta va fi doamna prof. Florescu Daniela (Școala de muzică nr. 5).

Organizatorii concursului sunt numiţi prin decizie de către directorul Palatului Naţional al Copiilor din București.

             Pentru relaţii:

Telefon; 021. 330.08.38, fax: 021. 330.73.82.

 

Comitetul de organizare:     Coman Stelian                - Clape electronice

                                               Stoicescu-Păun Claudia  - pentru Palate și Cluburi ale copiilor

                                               Florescu Daniela             - școli de muzică

                                               Dumitriu Gabriela         -  Pian

                                                Pârvu Oana                     - Muzică de cameră/ vioara

                                               Zarioiu Nicolae               - Suflatori / Percuție

                                                Dumitrache Ileana          - Corzi grave

                                                

Coordonatori de proiect:  dir. adj. prof. dr. Elena Nicolai prof. Ileana Dumitrache, prof. Oana Pârvu și prof. Gabriela Dumitriu

 

Director,

prof. Elena Nicolai

 

 

 

 

 

 

 

FIŞĂ  DE ÎNSCRIERE

la

CONCURSUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE

INSTRUMENTALĂ  “MARELE PREMIU” AL P.N.C.

 Ediția a XXV-a, 8-12 iunie 2020

 

Numele şi prenumele :....................................................................................

 

Data naşterii: .............................................................

 

Unitatea de învăţământ :................................................................................. 

(Școală / Palat / Club)                                

                                         ...........................................................................

 

Clasa (şcoli/licee de muzică): ........... SAU  Anul de studiu ( palate/ cluburi):................

 

Instrumentul şi categoria de înscriere: .............................................................

Profesor / dirijor (obligatoriu): .......................................................................

                                            Tel.: ...................................  

 

Prof. acompaniator (unde este cazul):            ....................................................................................................................... 

 

Date de contact concurent: Telefon: ...................................................

E-mail: ..................................................................................

 

Repertoriu:

1.Compozitor.........................................................Piesa..............................(minutaj) ...........

2. Compozitor........................................................Piesa..............................(minutaj) ...........

 

 

Semnătură  profesor,

..........................................................

 

 

Notă: Fișele de înscriere vor fi trimise până pe data de 22 mai 2020, la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.. Fișele sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

Numărul total de participați pentru secțiunea „Pian” este de 350 de elevi, indiferent de data finală de înscrieri anunțată în regulament.

Prevederile prezentului regulament sunt aprobate de Ministerul Educației Naționale.

 

 

 

ARHIVA - Marele Premiu Instrumental 2019