Cercul de meteorologie

Tematica cercului

- este elaborata  în functie de particularităţile de vârstă şi înţelegere  ale copiilor dar si pe baza propunerilor  acestora;

- pune accent pe noţiunile de bază din domeniu, în special pe cunoaşterea şi înţelegerea corectă a termenilor ştiinţifici intalniti in programa scolara de geografie;

- aprofundeaza şi dezvolta latura practic-aplicativă, bazându-se pe cunoştinţele dobândite  până la vârsta pe care o au elevii participanţi;

-  pune accent pe abilităţile de folosire a computerului, internetului şi posibilităţile de informare şi documentare bibliografică ale copiilor

- include vizite la ANM, staţii meteo din apropierea municipiului Bucureşti, biblioteci, întâlniri cu specialişti şi cercetători şi cu reprezentanţi din diferite domenii  de activitate umană ce folosesc informaţiile furnizate de meteorologie;

-  ajuta elevii participanti sa se pregateasca pentru testele nationale si bacalaureat la materia geografie.

 

Metodele folosite în cadrul activităţilor cercului

Activităţile organizate în cadrul cercului vor ţine seama de specificul instituţiei,

              punand accent pe educaţia  non-formală, pe participarea voluntară a copiilor,

              păstrând totodata  rigorile  specifice  unei instituţii scolare

              Activităţile au in vedere sa asigure urmatoarele caracteristici:

  • interactivitate,
  • lucrul în echipă,
  • asumarea responsabilităţi  în grup, 
  • stimularea creativităţii, 
  • exprimarea liberă  a opiniilor,  
  • experimente  şi  aplicaţii  practice (excursii şi observări în natură)
  • documentarea individuală şi de grup.

            

    Activitatea cercului va fi finalizata si evaluata prin :

  • Organizarea unei sesiuni de comunicari stiintifice;
  • Organizarea unei expozitii tematice de fotografii;